fotball 

  SIL Fotball

Denne ordningen er videreført i 2012:

http://www.bama.no/eway/no/idrettsfrukt

 

Fotball

Vedlagt følger registreringsskjemaet som skal benyttes av alle nye spillere.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Registreringsskjema spillere 2012.doc)Registreringsskjema spillere 2012.doc[Registreringsskjema (Word)]277 kB
Last ned denne filen (Registreringsskjema spillere 2012.pdf)Registreringsskjema spillere 2012.pdf[Registreringsskjema (PDF)]138 kB

Fotball

Fotball

Vedlagt følger en presentasjon av fotballgruppa.

Fotball

Fotballgruppa har inngått avtale med Lofotkraft Bredbånd (Altibox) og det vil derfor være mulig å se Premier League på klubbhuset sesongen 2012/2013.

635 363 altibox logo farge

Ansvarlig person over 18 år (med lederansvar i SIL) skal være til stede/tilgjengelig ved bruk av lokalene. Etter bruk skal det ryddes og utstyr må slås av. Sjekk at lys er slått av og at lokalene er låst.

Fotball

Side 6 av 6