På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringer som har betydning for alle landets idrettslag. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det nå utarbeidet en ny lovnorm som inneholder et minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Dette innebærer at idrettslaget må vedta nye lovendringer som er i samsvar med den nye lovnormen på sitt neste årsmøte. Det er viktig å være oppmerksom på at selv om idrettslaget ikke reviderer sin lov i samsvar med den nye lovnormen, er det likevel lovnormen som er gjeldende for idrettslaget.

Styrets innstilling til årsmøtet i Svolvær IL 12. mars er derfor at vi gjør idrettsforbundets nye lovnorm gjeldende også for SIL.
Under følger lovnormen i sin helhet.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Ny_lovnorm.pdf)Ny_lovnorm.pdf[Ny lovnorm]70 kB
Kategori: Svolvær IL