SIL-logo 

  SIL Felles informasjon

Innkalling aarsmote 2017

Årsmøte i SIL vil bli avholdt 8/3-2017 kl. 18.00 på klubbhuset. Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 22/2

Styret

Kategori: Svolvær IL