SIL-logo 

  SIL Felles informasjon

Påmelding for SIL Idrettsskole 2016/2017 er nå åpnet. Påmeldingsfrist er 20.06.2016 (Utvidet til begynnelsen av august). Tilbakemelding vil bli gitt til den enkelte etter at påmeldingsfristen har løpt ut.

Meld på her!

Svolvær IL

Oppmøte til borgertoget på torget senest kl. 16.45. Alle stiller i SIL-jakke.

Borgertoget 2013

Svolvær IL

På årsmøte i Svolvær Idrettslag 3. mars 2016 ble Gry Helmersen Lind valgt til ny styreleder, og tar over kapteinsbindet som Edd Meby har båret over mange år. Gry er valgt for en periode på ett år.

gry-helmersen-lind-red-2

(Bilde: Edd Meby)

 

Vi benytter anledningen til å takke Edd for arbeidet han har lagt ned over mange år. Tusen takk! 

edd meby-red

(Bilde: Christer Jakobsen)

Svolvær IL

sil-web-086
Årsmøte i Svolvær Idrettslag avholdes 03.03.2016 kl. 19.00 på klubbhuset (Knøttene Barnehage, 2. etg.).

Svolvær IL

SIL-logo  Vi minner om årsmøte i Svolvær IL onsdag 4. mars 2015 kl. 19.00 på klubbhuset.

Svolvær IL

SVOLVÆR IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA ønsker spillere/trenere/ledere hjertelig velkommen til AVSLUTNING FOR SESONGEN 2014: onsdag 26. november 2014 kl. 18.00-20.00. 10. etasje, Thon Hotell Svolvær.

Vedlegg:
Last ned denne filen (SIL-avslutning.jpg)SIL-avslutning.jpg[ ]40 kB

Svolvær IL

Nordland Idrettskrets i sammarbeid med Svolvær IL inviterer til AKTIVITETSLEDERKURS BARNEIDRETT 5. OG 6. september. Se vedlagte invitasjon.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Invitasjon akt lederkurs barneidrett Svolvær sept 2014.pdf)Aktivitetslederkurs barneidrett[ ]458 kB

Svolvær IL

sil-web-10000

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor hvor barn fra 1.-4. klasse får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Hvorfor idrettsskole?

For:
• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
• Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.

Ungene blir delt inn i 2 eller 3 grupper ut fra antall påmeldte. 
Det blir maks 30 barn i hver gruppe.
Idrettskoleåret følger skoleåret med aktiviteter i ca 30 uker. Vi vil ha base på Stranda stadion, samt ha innetimer på Svolvær Skole. En del idretter vil kreve at vi flytter aktiviteten for eksempel til klatreveggen i kabelvåg. Noen idretter kan også kreve at vi flytter dag.

Vi er avhengig av at foreldrene stiller som aktivitetsledere. Barn som har foreldre som er aktivitetsledere er sikret plass på Idrettsskolen. Oppgavene til aktivitetslederne varierer, noen kan ha ansvar for dagens aktivitet (til noen av aktivitetene har vi leid inn instruktører), andre har ansvar for å følge opp enkelte barn. Vi er veldig opptatt at hvert enkelt barn blir sett i hver økt. Det er derfor viktig at mange voksne er til stede på hver trening, men alle aktivitetslederne trenger ikke å møte hver gang. Det varierer hvor mange treninger hver aktivitetsleder har ansvar for, men i år har det vært maks 5-6 treninger, flere har hatt ansvar for færre eller ingen. Før vi startet opp med Idrettsskolen gjennomførte mange av aktivitetslederne et aktivitetslederkurs i barneidrett. Her lærte vi mye om barn og idrett, og vi gjennomførte mange øvelser. Det blir nytt kurs i september.

Påmeldingen åpner i juni og påmeldingsfristen er 31.08.19. ("Først til mølla"). ETTER påmeldingsfristens utløp vil alle få e-post om barnet har fått plass. Pris er 400 kr per barn. I tillegg må de som ikke allerede er medlem i SIL betale medlemsavgift kr 150,-.

sil-web-026

Vedlegg:
Last ned denne filen (SIL-idrettsskole.pdf)SIL-idrettsskole.pdf[Artikkel i Våganavisa]1148 kB

Svolvær IL

Følgende enstemmige vedtak ble fattet på årsmøtet i SIL, 20. mars 2014;

1. Svolvær IL oppretter idrettsskole. Skolen starter i september 2014 og påmelding skjer våren 2014.

2. Idrettsskolen kommer i tillegg til – ikke i stedet for – de allerede eksisterende aktiviteter i SIL.

3. Idrettsskolen er organisert som et prosjekt underlagt hovedstyret i SIL. Idrettsskolen har møte og talerett i styret, men ikke stemmerett. Prosjektperioden er fra mars 2014 til mars 2016.

4. Idrettsskolen er ansvarlig for sin egen økonomi, fører regnskap og avlegger rapport til årsmøtet.

5. Hovedstyret bevilger kr 20.000 til idrettsskole hvert av de to prosjektårene. Første utbetaling skjer i april 2014 og andre utbetaling i april 2015.

Les innstilling og artikkel i Våganavisa.

Svolvær IL

Vedlagt følger referat fra årsmøtet i Svolvær Idrettslag 20.03.2014.

Her kan saksliste m.m. leses.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Årsmøte SIL 2014.pdf)Årsmøte SIL 2014.pdf[ ]158 kB

Svolvær IL