SIL-logo 

  SIL Felles informasjon

Vær med på den pågående kronerullingen administrert av Knausen v/Gjelle hvor du kan kjøpe en andel av kunstgresset. Pris per kvadratmeter er kr. 100,-. Bankkonto nr. er 8984 11 74632. 

Les mer om kronerullingen og prosjektet hos Knausen.

Gerhard Svenning AS og dugnadsgjengen jobber med de siste forberedelsene før nytt kunstgressdekke kan legges på Svenningsletta. Anleggsleder og primus moter for dugnadsgjengen, Petter Solli, var som vanlig tidlig ute for å forberede gårdagens dugnad på banen.

SIL-Svenningsletta-Petter Solli2SIL-Svenningsletta-Petter Solli

Svolvær IL

sil stotteannonse

Svolvær IL

OPPDATERT. Problemet vi hadde med innsending va e-mail/mms skal nå være løst. Problemet skyldes en feil hos vår webhotell-leverandør.

Vi har for tiden problemer med ytelsen på siden når funksjonaliteten for å sende inn innhold via e-mail er aktivert. Vi har derfor midlertidig deaktivert muligheten for innsendelse av innhold via mail/mms.

Remi Bolsøy Lyngmo
webansvarlig 

Svolvær IL

Svolvær Idrettslag har som overordnet mål:

· Sørge for aktivitet som fremmer TRYGGHET, TRIVSEL OG SUNN HELSE.

· Ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle.

· Vi skal være en sentral støttespiller til Svolværs befolkning.

Svolvær IL

sil boka2
Her kommer et sammendrag av SIL's historie. Vi anbefaler sterkt boken "Blåhvite hjerter" som ble utgitt i november 2013 og som tar for seg Svolvær Idrettslags historie gjennom 100 år.

Noe materiale som ikke kom med i boken vil etterhvert bli publisert her. Følg med fremmover.

Aktuelle lenker:

Årets julegave - Blåhvite hjerter

Boken om Svolvær IL gjennom 100 år

Svolvær IL

Side 4 av 4