SIL-logo 

  SIL Felles informasjon

Vær med på den pågående kronerullingen administrert av Knausen v/Gjelle hvor du kan kjøpe en andel av kunstgresset. Pris per kvadratmeter er kr. 100,-. Bankkonto nr. er 8984 11 74632. 

Les mer om kronerullingen og prosjektet hos Knausen.

Gerhard Svenning AS og dugnadsgjengen jobber med de siste forberedelsene før nytt kunstgressdekke kan legges på Svenningsletta. Anleggsleder og primus moter for dugnadsgjengen, Petter Solli, var som vanlig tidlig ute for å forberede gårdagens dugnad på banen.

SIL-Svenningsletta-Petter Solli2SIL-Svenningsletta-Petter Solli

Kategori: Svolvær IL