SIL-logo 

  SIL Felles informasjon

Følgende enstemmige vedtak ble fattet på årsmøtet i SIL, 20. mars 2014;

1. Svolvær IL oppretter idrettsskole. Skolen starter i september 2014 og påmelding skjer våren 2014.

2. Idrettsskolen kommer i tillegg til – ikke i stedet for – de allerede eksisterende aktiviteter i SIL.

3. Idrettsskolen er organisert som et prosjekt underlagt hovedstyret i SIL. Idrettsskolen har møte og talerett i styret, men ikke stemmerett. Prosjektperioden er fra mars 2014 til mars 2016.

4. Idrettsskolen er ansvarlig for sin egen økonomi, fører regnskap og avlegger rapport til årsmøtet.

5. Hovedstyret bevilger kr 20.000 til idrettsskole hvert av de to prosjektårene. Første utbetaling skjer i april 2014 og andre utbetaling i april 2015.

Les innstilling og artikkel i Våganavisa.

Kategori: Svolvær IL