100 000,- til sommerfotball!

Gjensidigestiftelsen gir 100 000,- til gjennomføring av årets sommerfotball!

Sommerfotball er et prosjekt som ble gjennomført av SIL Fotball for første gang i 2019. Prosjektet innebærer arrangering av tre åpne fotballtreninger i uka gjennom hele sommeren. Hele prosjektet gjennomføres av ungdommer som har det som sin sommerjobb. De to siste sommerne har man også tilbudt aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.  Tiltaket har blitt et populært innslag i fotballgruppas aktivitetsplan, med økning i antall aktivitetsledere og deltakere for hvert eneste år. Årets versjon blir den femte i rekken!

Dette er tredje gang vi mottar støtte fra Gjensidigestiftelsen til gjennomføring av sommerfotball. Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og er både en betydelig finansiell aktør og en viktig bidragsyter til samfunnsnyttige formål. Stiftelsens formål er å skape gode liv i et trygt samfunn gjennom å støtte frivillige organisasjoner og ildsjeler. Siden Gjensidigestiftelsen ble etablert i 2007 har over 10 000 ulike prosjekter fått til sammen over 3,2 milliarder kroner i støtte.

En stor takk til Gjensidigestiftelsen for at de ser verdien i å støtte prosjektet vårt. Vi er stolte av prosjektet vårt og de positive ringvirkningene det skaper. Vi gleder oss til å kunne invitere til «sommerfotball» denne sommeren også!