Idrettsskolen

Om idrettskolen

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor hvor barn fra 1.-4. klasse får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Hvorfor idrettsskole?
For:
• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
• Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.****

Idrettskole høst 2022

Vi MÅ ha på plass minst fire personer som kan være aktivitetsledere for at idrettsskolen skal kunne gjennomføres i høst.
Og være aktivitetsleder innebærer gjennomføring av aktiviteter en gang per uke. Det er ikke slik at alle må være tilstedet hver onsdag, men ut fra antall deltakere og type aktivitet ser man behovet.
Undertegnede er behjelpelig med planlegging av aktiviteter.

All info og kommunikasjon vil komme i gruppen på facebook som heter: SIL idrettsskole 2022-2023.

Om noen sitter på gjerdet, eller trenger mer info så ta kontakt.