Nobl og Svolvær Idrettslag inngår nytt samarbeid!

Nobl har inngått en ny samarbeidsavtale med Svolvær IL. Nå håper begge partene på et synlig og bærekraftig samarbeid i lokalsamfunnet.

– For oss i Nobl er samarbeidet med Svolvær IL viktig av flere grunner. Vi ønsker å bidra inn i breddeidretten og i frivillige organisasjoner i hele fylket, som vårt bidrag for å skape vekst og gode levevilkår i landsdelen. Lofoten og Vesterålen er viktige for oss i denne sammenhengen, sier leder for kommunikasjon og marked i Nobl, Iris Lyngmo.

Nobl har et mål om å være en mer synlig part i lokalsamfunnet. Gjennom samarbeidet med Svolvær IL, ønsker Nobl å være en aktiv bidragsyter, og planlegger blant annet å delta på stand under Kiwi Bama-cup etter sommerferien. Samtidig er Nobl opptatt av å gå foran for å oppmuntre til at alle kan gjøre litt for en mer bærekraftig fremtid.
– Vi må ta vare på miljøet vårt og samfunnet vi lever i. Derfor ønsker Nobl å utfordre de som søker støtte hos Nobl spons til også å gi noe tilbake til samfunnet i form av bærekraftige tiltak, sier Lyngmo.

Dette kan være alt fra grønne tiltak som strandrydding og søppelplukking i nabolaget til sosiale tiltak som å arrangere byttedager i nabolaget eller være en besøksvenn for eldre og enslige.

– Det gjør i aller høyeste grad Svolvær IL ved å være en idrettsklubb for alle barn og unge. Men vi håper også at vi gjennom dette samarbeidet kan få til noen aktiviteter som bidrar til et bærekraftig løft i lokalsamfunnet som for eksempel å arrangere byttedag av klubbklær som bidrar til at klærne får lengre levetid og at medlemmer med dårlig økonomi kan få muligheten til å skaffe seg klubbklær til en rimelig penge, avslutter Lyngmo.

- Svolvær Idrettslag er særdeles fornøyd med å få med Nobl som samarbeidspartner igjen! I SIL skal alle ha mulighet til å drive med idrett. Gjennom å knytte til oss solide samarbeidspartnere kan vi holde kostnadene ved å drive med idrett så lave som mulig. At Nobl er en offensiv samarbeidspartner som ønsker å utrette en forskjell, setter vi stor pris på!, sier Svein Egil Torbergsen (markedsansvarlig i Svolvær Idrettslag). 

Vi takker for tilliten, og ser frem til et godt samarbeid💙🤍🧡♻️


Svein Egil Torbergsen