Lofotposten er med som generalpartner til 2024!

Vi har inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Lofotposten. Avisen blir med videre som en av våre generalpartnere.

Lofotposten er Lofotens største lokalavis. Helt siden 1894 har Lofotposten vært et viktig talerør for befolkningen langs kysten. Avisen har løftet frem fiskerinæringens- og nordnorske interesser.

Over mange år har Lofotposten vært en lojal støttespiller for idretten i Lofoten. Avisens arbeid med å synliggjøre idretten og det frivillige arbeidet som legges ned er noe idretten har dratt stor nytte av.

Takket være den nye avtalen vil Lofotpostens logo fortsette å pryde SILs spillertrøyer!

Takk for at dere er på lag med oss!

Svein Egil Torbergsen