Lofotferie er med som klubbpartner til 2024!

Svolvær Idrettslag har inngått et samarbeid med Lofotferie AS. Samarbeidet løper til utgangen av 2024.

Lofotferie har følgende å si om samarbeidet:

«Som lokaleid og helårsåpen reiselivsbedrift ønsker Lofotferie å øke synligheten både lokalt og regionalt. Svolvær Idrettslag er en aktør hvor vi ser en solid mulighet til akkurat dette og følgelig utvikle vår virksomhet. Vår hovedmotivasjon for å gå inn som klubbpartner er at vi mener det vil gi Lofotferie positiv, kommersiell avkastning, derfor går vi inn med en betydelig verdi over en lengre periode. Videre er SIL en svært viktig klubb som engasjerer mange mennesker i Vågan, både direkte og indirekte - og det er naturligvis hyggelig å kunne bidra til at SIL kan fortsette den gode og viktige jobben de gjør for lokalbefolkningen!»

Avtalens langsiktighet og innhold sørger for at vi kan fortsette vår jobb med å gi et bra idrettstilbud til våre aktive medlemmer.

Tusen takk for at dere er på lag med oss!

Svein Egil Torbergsen