Hendelse i 5.div-kampen mellom Stamsund IL og Svolvær IL 1

Etter kampen mellom Stamsund IL og Svolvær IL 1 ble det rettet alvorlige beskyldninger mot en av våre spillere. Stamsund IL skal angivelig ha rapportert en hendelse til fotballkretsen. Lofot-Tidene publiserte dagen etterpå en artikkel om hendelsen.

Måten saken er fremstilt på i Lofot-Tidene er etter vårt syn under enhver kritikk. I sakens tittel ble det konstatert at en av våre spillere hadde kommet med rasistiske uttalelser. Vi reagerte sterkt på denne vinklingen, og klagde det inn til ansvarlig redaktør i Lofot-Tidende. Ansvarlig redaktør var enig i vår vurdering, og artikkelen ble derfor endret. I nevnte artikkel blir Petter Solli intervjuet. Petter fikk med seg nevnte situasjon, og kommer med en forklaring på hva som skjedde. Alt Petter siteres på er noe han som person og vi som klubb kan stå inne for.

For vår del er det synd at saken lå ute så lenge med en slik vinkling. Dette skapte et unyansert bilde av hendelsen, som det var vanskelig for oss å imøtegå. Trenerne og spillerne som var på kampen i Stamsund har i ettertid opplevd det hele som svært ubehagelig.

I denne saken har vi hele veien vært trygge på at ingen av våre medlemmer har kommet med rasistiske uttalelser. Vi ser oss derfor nødt til å forsvare våre medlemmer mot det vi opplever som grunnløse påstander.

Svolvær Idrettslag har nulltoleranse for rasisme. Rasisme bryter mot alt vi står for som et inkluderende idrettslag. Dersom noen av våre medlemmer har ytret seg på en slik måte skal vi være de første til å beklage, ta avstand fra og komme med en passende reaksjon.

Vi skal fortsette vår jobb med å tilby et inkluderende idrettstilbud med fokus på gode holdninger! HEIA SIL!

Sportslig utvalg og styret i SIL Fotball