Prosjektstillingen "markedsansvarlig/administrasjonskonsulent" videreføres!

Svolvær Idrettslag har vedtatt å forlenge prosjektstillingen som markedsansvarlig/administrasjonskonsulent, og har kommet til enighet med Svein Egil H.Torbergsen om en ny arbeidsavtale.

Stillingsprosenten økes fra 20 til 30%. Høsten 2021 vedtok hovedstyret at det skulle ansettes en person i 20%-stilling som markedsansvarlig/administrasjonskonsulent i Svolvær Idrettslag. I januar 2022 ble Svein Egil ansatt. Arbeidsavtalen gikk ut 31.12. Nå har styret valgt å videreføre hans engasjement og utvide stillingen noe.

Jobben innebærer oppfølging og inngåelse av samarbeidsavtaler, kartlegging og søknad om tilskuddsmidler, oppfølging av medlemsregister, markedsføring og andre små og store oppdrag for undergruppene.

Svein Egil kan kontaktes på:

Mail: sveinegil@silfotball.net

Tlf: 004792251337

HEIA SIL!💙🤍

(Her avbildet på SILs jubileumsfest sammen med banksjef Geir Bringsli)