Slik kan SIL-huset bli seende ut!

DSN Entreprenør har på oppdrag fra SIL Fotball utarbeidet noen skisser på hvordan et nytt klubbhus kan bli seende ut.

SIL Fotball har en stund jobbet med å se på mulighetene for å bygge nytt klubbhus på Stranda. DSN Entreprenør har blitt hyret inn for å lage skisser på hvordan et slikt klubbhus kan bli seende ut. Vi synes det ser meget spennende ut!

Vi kommer med mer info om prosessen!

Ønsker du å bidra til realisering av SIL-huset? Da kan du gi et bidrag til spleisen vår: https://www.spleis.no/project/333808?fbclid=IwAR3c3vJ4zbNZ_WWfj2vqoaAppXytEXfuzehKh7a5dEijmadAICpwNIiwc0Q

Svein Egil Torbergsen