Svenningsletta skal oppgraderes!

Svolvær Idrettslag v/fotballgruppa har mottatt 350 000,- fra Handelens Miljøfond! Pengene skal gå til å gjennomføre tiltak på Svenningsletta som skal hindre spredning av granulat fra banen.

Svenningsletta kunstgress disponeres av SIL Fotball. SIL Fotball har driftet banen siden 1984 da grunnen ble festet via en festeavtale med Vågan kommune. Banen brukes flittig av aldersbestemte lag i SIL, seniorlagene våre og Knausen FK, i tillegg til at barnehager, skoler mm. har glede av den!

Pengene fra Handelens Miljøfond vil sørge for utbedringer på anlegget som som gjør at anlegget vil alle krav i forurensningsforskriften. Arbeidet skal være gjennomført innen høsten 2025.

Tusen takk for støtten! Dette blir en etterlengtet og solid oppgradering av banen vår! HEIA SIL!