Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Formålet med Sportslig Utvalg er å ivareta klubbens ansvar i forhold til å følge opp sportslige retningslinjer, sportsplanen og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalg skal ha en motiverende funksjon i klubben.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Navn Rolle
ST

Svein Egil Torbergsen

Markedsansvarlig

PS

Petter Solli

Leder sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb

SE

Ståle Elvebakk

Medlem sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb

ST

Svein Egil Torbergsen

Medlem sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb