Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Formålet med Sportslig Utvalg er å ivareta klubbens ansvar i forhold til å følge opp sportslige retningslinjer, sportsplanen og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalg skal ha en motiverende funksjon i klubben.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Navn Rolle
ST

Svein Egil Torbergsen

Markedsansvarlig

PS

Petter Solli

Leder sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb

SH

Silje G Henriksen

Medlem sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb

SE

Ståle Elvebakk

Medlem sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb

ST

Svein Egil Torbergsen

Medlem sportslig utvalg, medlem kvalitetsklubb